Májový Jarmark 2017

Závěrečná zpráva

Již čtvrtá prodejní akce Jihlavského Fler jarmarku se konala 20.5.2017 v prostorách DKO Jihlava.Vydařené počasí na akci přilákalo cca 1450 návštěvníků. Nejvíce návštěvníků přišlo mezi 9.00-11.00h- cca 600, nejméně tomu bylo v poledne a hodinu před koncem jarmarku, kdy v obou případech bylo přibližně po 120 návštěvnících.

Na jarmarku si mohli zákazníci prohlédnout zboží od 80 prodejců. Jak už název našeho jarmarku napovídá, většina prodejců je z obchodního portálu Fler.

Nabídka výrobků i tentokrát byla opravdu pestrá. Jako vždy na jarmarku prodávali zástupci z řad keramiky, šperků, textilu, dekorací z různých materiálů… Zpestřením pro zákazníky byly pak například Domácí delikatesy – s výbornými džemy, sirupy atd., kteří přijeli již po druhé. Prodejce vystupující na Fleru pod přezdívkou Prosinec nabídl figurky s keramickými komponenty- úžasné výrobky. Tato prodejkyně k nám přijela až z Teplic. Radost jsme měli také z účasti TrendyFlorist s nabídkou květin a bylinek.

Ceníme si, že se nám hlásí prodejci nejen z našeho kraje. Byli to například umělci z Olomouce- Chaos company se svými komiksovými obrázky a básničkami, z Olomouce také přijel prodejce pod přezdívkou faine- dětské oblečení. Dílnička Krása pak přijela z Moravské Třebové. Účastnili se i prodejci z Brna, Tábora, z Ostravy… Velice si ceníme, že prodejci přijeli všichni a nevznikla nám tak v den akce prázdná místa.

Stejně jako v minulosti, akci provázely tradiční dílničky pro děti. Děti za odměnu, že tvořily (za každé tři splněné dílničky) dostaly odměnu v podobě limonády Zon a losování tomboly. Ta byla tvořena jak výrobky samotných prodejců, tak sponzorskými dary. Ceny se rovnoměrně rozmístily do Fler tašek a označily čísly. Celkem bylo 113 balíčků. Děti ( ale i rodiče) byly skutečně nadšeny, co vše získaly za své tvoření. Cílem odměňování je podpořit děti v jejich tvoření a ukázat jim, že ruční práce má smysl.

Pro menší děti byl nachystán dětský koutek, kde si mohly pohrát, zatím co maminky nakupovaly nebo se nechaly nalíčit kosmetikou Mary Kay.

Občerstvení na akci nám opět zajistila Rodinná čokoládovna a kavárna U kocoura Kokeše. Další občerstvení pak nabídla Lea Nerudová. Její božské palačinky na slaný i sladký způsob měly obrovský úspěch.

Za to, že se akce tak dobře vydařila děkujeme jak návštěvníkům tak i prodejcům a hlavně také našim sponzorům-WHG group s.r.o., JAVAB, LATES- Jihlava s.r.o., “ZON” spol s r.o., Muzeum autíček-Příseka, Wall Street Tendon, Rádio Region, Statutární město Jihlava, E.ON, Fler. Oceňujeme jejich pomoc a věříme v další spolupráci.

A kdy se setkáme na dalším jarmarku? Bude to 4.11.2017. Nenechte si náš Jihlavský Fler jarmark uniknout.

Zde ajdete odkaz na blog na Fleru, kde jsou fotografie z jarmarku.