Pravidla pro prodejce

Desátá prodejní akce Jihlavského Fler jarmarku se uskuteční  9. 11. 2024 v DKO Jihlava. Prodej se bude konat od 9:00 do 16:00.

Správci (a zároveň organizační tým Jihlavského Fler jarmarku):  

             Nejedlá Michaela              Keramika u Slunečních hodin- Nejedlá

             Číhalová Hana                  HC Design

             Vopat Vojtěch                   Tiskzplastu

Jak to u nás funguje?

Pro ty z Vás, kteří jste tu noví, zmíním několik základních informací. V pravidlech je uvedena, krom jiného, cena za prodejní stůl, maximální počet stolů a ostatní podmínky (tombola atd.). Pokud akceptujete tyto naše podmínky, zapište se v rezervačním systému, který bude umístěn na našich stránkách. Uvádíte zde o sobě základní informace. Rezervační systém bude zpřístupněn měsíc. Po té jej uzamkneme. Protože chceme zajistit pro návštěvníky pestrost zboží, vybíráme z přihlášených prodejců ty, kteří budou na našem jarmarku prodávat. Rozhodující pro nás je Vaše zboží – originalita, provedení atd. Na nic jiného se neohlížíme (rychlost přihlášení, odkud jste…). Vybraní prodejci budou informováni do konce července 2024.

A pak už se jen těšíme na den D.

Pravidla pro účast na Jihlavském Fler jarmarku

1) Registrace probíhá prostřednictvím rezervačního systému – odkaz (přístupný až v daný termín)

Bude spuštěn 9.5. 2024 v 9:50

Po úspěšném vyplnění formuláře obdržíte email.

2) Přihlašovat se můžete do 11.6.2024.

3) Organizační tým si vyhrazuje právo na výběr prodejců (chceme zajistit různorodost prodeje a dílniček).

4) Seznam prodejců, kteří se účastní Jihlavského Fler jarmarku i s cenou za místo, bude zveřejněn nejpozději v červenci 2024 zde, na našich stránkách a na Facebooku. Každý prodejce si informaci, zda byl přijat zjistí sám z uvedeného seznamu. Organizační tým NEBUDE zasílat emaily ohledně přijetí na jarmark.

5) Cena stolů – většina stolů je 80×80 za 300,- plus stoly jiného rozměru, u nichž je cena dle plochy (cena za dílničky je poloviční). Před DKO bude k dispozici prostor pro stánky. Cena stánku bude dle velikosti. Pokud v rezervačním systému uvedete, že máte svůj stánek, napište o jakou velikost se jedná. Cena stojanů je 30,-/10cm délky

6) Maximální počet stolů na prodejce je 4ks+ max.3 stojany. Pokud byste raději více místa, napište to do poznámky. Pokud budeme moci, vyhovíme.

7) V rámci bezpečnosti návštěvníků a dobré průchodnosti nesmí prodejce jakkoliv hýbat se stoly bez vědomí pořadatelů (různé posouvání stolů, stojanů nebo zboží do uliček atd.) a nesmí si přidávat na své prodejní místo nenahlášené stoly či stojany!!

8) Platbu proveďte do 14 dní od zveřejnění seznamu na transparentní účet u Fio banky- číslo účtu 2200826965/2010. (https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2200826965) Při platbě uvádějte jako variabilní symbol své IČ a do textu uveďte jméno a přezdívku. Faktura za uhrazenou platbu bude vystavena do 10 dnů dle fakturačních údajů v registraci. Pokud potřebujete fakturu dříve, kontaktujte HC Design (Hana Číhalová) anetastyle@seznam.cz .

9) Pokud se nemůžete zúčastnit a máte již zaplaceno, kontaktujte organizátory. Nebývá problém obsadit místo jiným prodejcem. Jestliže obsadíme místo jiným prodejcem, prodejní poplatek se vrátí v plné výši. Při nesplnění této podmínky, poplatek propadá.

10) Prodejce se zavazuje, že neukončí prodej před 16.00 h.

11) Prodejce se zavazuje darovat drobnost do TOMBOLY. Tuto drobnost prodejce přinese na místo označené TOMBOLA před začátkem Fler jarmarku – tedy do 9.00h.  Tombola bude pro tvořivé návštěvníky, kteří splní 4 dílniček.

12) Plánek s rozmístěním prodejců bude zveřejněn nejpozději 1.11.2024.

13) V zájmu všech prodejců  by prodávané zboží mělo minimálně z 90% odpovídat uvedené informaci při registraci (pokud ne, nebude umožněn prodej při dalším Jihlavském Fler jarmarku!!!).

14) Prodejce souhlasí s výší nevratného poplatku (v případě nekonání se jarmarku), která může činit až 90 % z prodejního poplatku. (Jak jsme již několikrát zdůrazňovali, veškeré příjmy od prodejců a sponzorů jsou investovány do prokazatelných výdajů. Vše lze vidět na transparentním účtu, na který prodejci zasílají prodejní poplatky. My, organizátoři, si žádnou provizi (odměnu) nenecháváme. Musíme provést tedy opatření, která by předešla komplikacím při případném nekonání se jarmarku – v důsledku další vlny Covidu. To znamená, že pokud by byl vyhlášen nouzový stav v době, kdy by již byly vynaloženy nějaké výdaje, zaplatí se z příjmů od prodejců a tato částka nebude již prodejcům vrácena. Může se jednat až o 90 % z prodejního poplatku. Pokud bude již zaplacena i záloha pro DKO, bude záloha přesunuta na příští rok, nebude tedy prodejci vrácena. Proto prosím důkladně zvažte, zda je pro Vás tato skutečnost akceptovatelná.)

15) Každý prodejce se zavazuje, že zanechá své prodejní místo v pořádku a bez odpadu. V případě nesplnění této podmínky bere na vědomí, že zaplatí pokutu 500,- a nebude se moci zúčastnit dalšího Jihlavského Fler jarmarku.

16) Prodejce odesláním přihlášky potvrzuje, že má všechny náležitosti potřebné k výrobě a prodeji v pořádku. Na Jihlavské Fler jarmarku není povoleno prodávat kopie licenčních značek(krteček, Tlapková patrola atd.) bez vlastnictví licenční smlouvy.

17) Prodejce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zasláním obchodních sdělení. Zároveň se vztahuje tento souhlas na ukládání shromažďovaných dat po dobu obchodní spolupráce. Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité a nakládáme s nimi pečlivě! Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Svolení k ukládání a zpracování osobních údajů můžete kdykoliv zrušit odhlášením elektronicky na e-mailu jarmark@jarmark-jihlava.eu

18) Prodejce souhlasí s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách jarmarku a jejich zveřejnění.

19) Prodejce se zavazuje, že se při prodeji bude chovat podle aktuálních vládních nařízení.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se obrátit na náš organizátorský tým. 🙂